Tag: vẹm xanh New Zealand

Thông tin về vẹm xanh New Zealand

Thông tin về vẹm xanh New Zealand

Quy trình cấp đông IQF là quy trình cấp đông nhanh từng cá thể. Những con vẹm sau khi được đánh bắt cho vào nhiệt độ -40 đến – 50 độ C trong vòng tầm 30 phút cho thịt vẹm