Tag: tư vấn tôm hùm Canada

Thông tin về tôm hùm Canada

Thông tin về tôm hùm Canada

Những con tôm hùm được bán tại hải sản Chúng tôi là những con tôm được đánh bắt tại vùng biển Nova Scotia nổi tiếng với nước biệt lạnh. Chính nơi đây đã tôi luyện nên thịt tôm xứ lạnh