Tag: tôm mũ ni trắng

Thông tin về tôm mũ ni trắng

Thông tin về tôm mũ ni trắng

Đối với món tôm nướng, bạn phải luôn sử dụng loại tôm tươi, còn sống vì tôm đông lạnh sẽ bị khô khi nướng trên vỉ. Ngoài ra, những loại tôm có kích cỡ lớn sẽ thích hợp với món