Tag: thông tin tôm càng sông

Thông tin tôm càng sông

Thông tin tôm càng sông

Tôm càng sông có nhiều size nhiều kích cỡ khác nhau, mỗi kích cỡ lại có một mức giá áp dụng khác nhau. Chính vì vậy, hải sản Chúng tôi đã chia ra nhiều mức giá tôm càng sông sống