Tag: thông tin mực khô Thanh Hóa

Thông tin về mực khô Thanh Hóa

Thông tin về mực khô Thanh Hóa

Công ty Chúng tôi hiểu được điểm mạnh về vị trí địa lý của Thanh Hóa đối với chất lượng mực khô nên đã chủ động nguồn hàng mực tươi đánh bắt từ biển Thanh Hóa rồi làm sạch, phơi