Tag: thông tin mắt cá ngừ đại dương

Thông tin về mắt cá ngừ đại dương

Thông tin về mắt cá ngừ đại dương

Hiện nay, món ăn từ mắt cá “đèn pha” không chỉ giới hạn ở vùng địa lý Phú Yên mà đang dần thịnh hành tại Sài Gòn. Nhiều quán ăn, nhà hàng Phú Yên mở ra, lượng tiêu thụ mắt