Tag: đặc điểm mực khô Phú Quốc

Thông tin về mực khô Phú Quốc

Thông tin về mực khô Phú Quốc

Đối với hải sản khô, công ty Chúng tôi luôn có một quy trình sản xuất nghiêm ngặt và quá trình bảo quản đạt tiêu chuẩn để tránh tình trạng sản phẩm bị ảnh hưởng chất lượng mùi vị do