Tag: đặc điểm mực dẻo

Thông tin về mực dẻo

Thông tin về mực dẻo

Mực ướp gia vị để 15 phút cho thấm. Thoa bột bắp đều hai bên mực. Dùng hai cái vá lưới ép mực vào giữa, cho vào chảo dầu sôi, giữ hai vá độ vài phút để mực không bị