Tag: cung cấp tôm khô nguyên vỏ Cà Mau

Thông tin tôm khô nguyên vỏ Cà Mau

Thông tin tôm khô nguyên vỏ Cà Mau

Tại sao lại tách ra là tôm khô nguyên vỏ và tôm khô bỏ vỏ? Vâng, xin trả lời các bạn rằng so với tôm khô thông thường không có vỏ thì tôm khô nguyên vỏ có phần thịt tôm