Tag: cung cấp cá Hoki

Thông tin về cá Hoki

Thông tin về cá Hoki

Hoki là một loại cá thịt trắng hầu như được phi lê lấy thịt xuất khẩu trên toàn thế giới. Ngoài ra, nghề đánh cá Hoki còn được chứng nhận đạt được tiêu chuẩn MSC để đánh bắt bền vững.

Thông tin về cá Hoki phi lê

Thông tin về cá Hoki phi lê

Cá Hoki phi lê đã được hải sản Chúng tôi nhập khẩu chính gốc từ New Zealand về Việt Nam và đang được bán ra thị trường hải sản cá phi lê hiện nay. Bạn ở tại TpHCM và muốn